Koncert u Beču

U četvrtak, 30. rujna 2010. godine, u suorganizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beču, u Baroknoj dvorani u Staroj gradskoj vijećnice u Beču održan je koncert hrvatskog pijanista Berislava Arlavija. U prvom dije lu konce rta mnogobrojna publika imala je priliku uživati u izvedbi djela hrvatskih skladatelja Ive Maleca i Stjepana Šuleka, te Aleksandra Skrjabina, dok je program drugog dijela koncerta bio posve ćen dj lima Frédérica Chopina, čime se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beču ujedno pridružili obilježavanju 200. godišnjice Chopinovog rođenja.

Berislav Arlavi rođe n je 1974. godine u Zagre bu, a 1997. godine diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Vladimira Krpana. Već dese tak godina djeluje kao samostalni umjetnik, a u svojoj se karijeri posebno bavi glazbenom ostavštinom hrvatskih skladatelja.

Mario Dragun Glasnogovornik, Zagre b, 1. listopada 2010.